parallax background
 

Obowiązek informacyjny


parallax background
 

Obowiązek informacyjny


obowiazek-rodo
 

Spełnienie obowiązku informacyjnego.

Mając na względzie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Kancelaria Prawna Sierra Zulu adwokat Edyta Ziemba-Kołodziej, z siedzibą Aleja Generała Okulickiego 7/41, 35-222 Rzeszów.

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą kancelarię w celach związanych:
  • ze świadczeniem usług prawnych i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy zlecenie lub innej umowy o stałej współpracy na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
  • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO
  • w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest to konieczne dla realizacji świadczenia usług prawnych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania negocjacji, realizacji umowy lub usług świadczonych po jej zakończeniu, do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub przedawnienia zobowiązań podatkowych, 10 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub przez 10 lat od zakończenia trwania umowy – w zależności od tego, który z podanych okresów będzie dłuższy Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

W toku przetwarzania Państwa danych osobowych nie będzie dochodzić do automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym: profilowania. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Posiadacie Państwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych. Posiadacie Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Posiadacie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Posiadacie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w tym posiadacie Państwo prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Jeżeli wyrażasz zainteresowanie naszą ofertą skontaktuj się z nami

 
✆ 503 985 021