parallax background
 

RODO - ochrona danych osobowych


Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej przyjęły 24 maja 2016 roku nowe rozporządzenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - RODO.

parallax background
 

RODO - ochrona danych osobowych


Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej przyjęły 24 maja 2016 roku nowe rozporządzenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - RODO.

 

Wszystkie firmy działające na terenie UE, które gromadzą dane na temat osób fizycznych mają obowiązek wdrożenia zmian.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną w zakresie obowiązków narzuconych na administratorów danych w celu właściwego wdrożenia środków służących do prawidłowego przetwarzania danych osobowych.

 

Nasze usługi z zakresu RODO – ochrona danych osobowych:

  • Opracowanie kompleksowej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych na gruncie RODO (m. in. polityki prywatności, polityki retencji danych, rejestru czynności przetwarzania danych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, polityki bezpieczeństwa, wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wzoru ewidencji osób upoważnionych, wzoru wykazu pomieszczeń, wzoru oświadczenia dla osoby przetwarzającej dane osobowe),
  • Przygotowanie odpowiednich klauzul informacyjnych na gruncie RODO,
  • Przygotowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • Sprawdzenie stosowanych klauzul zgody na przetwarzanie danych oraz przygotowanie nowych klauzul na gruncie RODO w sytuacji braku poprawności stosowanych uprzednio klauzuli,
  • Przygotowanie rejestru czynności przetwarzania,
  • Przygotowywanie dokumentacji kadrowej na gruncie RODO,
  • Badanie zgodności postanowień umów z przepisami o ochronie danych osobowych.

Jeżeli wyrażasz zainteresowanie naszą ofertą skontaktuj się z nami

 
✆ 503 985 021