parallax background
 

Prawo rodzinne


Prawo rodzinne reguluje stosunki prawne w rodzinie, jej istnienie i funkcjonowanie.

parallax background
 

Prawo rodzinne


Prawo rodzinne reguluje stosunki prawne w rodzinie, jej istnienie i funkcjonowanie.

 

Nasze usługi z zakresu prawa rodzinnego:

 • Doradztwo z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • Reprezentowanie klientów w sprawach o rozwód i separację,
 • Reprezentowanie klientów w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków i rozliczenie nakładów,
 • Reprezentowanie klientów w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • Reprezentowanie klientów w sprawach o alimenty (zasądzenie alimentów, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów i uchylenie obowiązku alimentacyjnego a także sprawy karne o uporczywą nie alimentację),
 • Reprezentowanie klientów w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej (ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej),
 • Reprezentowanie klientów w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej (ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej),
 • Reprezentowanie klientów w sprawach o kontakty z dzieckiem (uregulowanie kontaktów, zmiana kontaktów, zakaz kontaktów),
 • Reprezentowanie klientów w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,
 • Reprezentowanie klientów w sprawach o przysposobienie dziecka (adopcja dziecka),
 • Reprezentowanie klientów w sprawach o ubezwłasnowolnienie całkowite/częściowe,
 • Reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących zarządu majątkiem dziecka (zezwolenie sądu opiekuńczego, sprzedaż majątku dziecka),
 • Reprezentowanie klientów w sprawach o wydanie przez sąd zgody zastępczej w przypadku braku porozumienia z drugim rodzicem dziecka (paszport dla dziecka, zgoda na leczenie lub operację dziecka, zgoda na zmianę miejsca zamieszkania dziecka, edukacja dziecka, nazwisko dziecka).

Jeżeli wyrażasz zainteresowanie naszą ofertą skontaktuj się z nami

 
✆ 503 985 021