parallax background
 

Prawo podatkowe


Prawo podatkowe – szereg przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych, obowiązki podatników, płatników oraz inkasentów podatków.

parallax background
 

Prawo podatkowe


Prawo podatkowe – szereg przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych, obowiązki podatników, płatników oraz inkasentów podatków.

 

Nasze usługi z zakresu prawa podatkowego:

  • Sprawy podatkowe, reprezentacja osób fizycznych oraz prawnych w postępowaniach podatkowych i odwoławczych w zakresie zobowiązań podatkowych w tym sporządzanie środków zaskarżenia oraz reprezentacja przed sądami administracyjnymi, (odwołania, skargi do WSA, NSA),
  • Reprezentacja osób fizycznych oraz prawnych podczas kontroli podatkowej (konsultacje w trakcie kontroli podatkowej, udział w przesłuchaniu stron, weryfikacja materiału pokontrolnego), zwrotu podatku, nadpłaty podatku,
  • Sporządzanie opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
  • Przygotowywanie projektu opinii prawnych z zakresu zobowiązań podatkowych w celu uzyskania indywidualnych interpretacji podatkowych,
  • Przygotowywanie projektów środków odwoławczych w sprawach podatkowych przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi,
  • Przygotowywanie projektów opinii w sytuacjach braku jednoznacznej wykładni prawa podatkowego,
  • Przygotowywanie wniosków o umorzenie podatku, o rozłożenie należności na raty, zgłoszeń podatkowych,
  • Prowadzenie postępowań w zakresie nieujawnionych źródeł dochodów.

Jeżeli wyrażasz zainteresowanie naszą ofertą skontaktuj się z nami

 
✆ 503 985 021