parallax background
 

Prawo upadłościowe i naprawcze.


Prawo upadłościowe i naprawcze zawiera rozwiązania gdy przedsiębiorca będący dłużnikiem stał się niewypłacalny lub gdy jest taką niewypłacalnością zagrożony.

parallax background
 

Prawo upadłościowe i naprawcze.


Prawo upadłościowe i naprawcze zawiera rozwiązania gdy przedsiębiorca będący dłużnikiem stał się niewypłacalny lub gdy jest taką niewypłacalnością zagrożony.

 

Nasze usługi z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego:

  • Doradztwo z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego (m.in. analiza sytuacji prawno-finansowej spółki, pomoc w wyborze właściwej formy upadłości),
  • Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wniosków o umorzenie zobowiązań upadłego nie zaspokojonych w postępowaniu upadłościowym, propozycji układowych upadłego, odpowiedzi na wniosek o pozbawienie osoby prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek i inne,
  • Prowadzenie negocjacji z wierzycielami, reprezentacja na zgromadzeniach wierzycieli,
  • Przygotowanie zgłoszeń wierzytelności do masy upadłości,
  • Reprezentacja osoby trzeciej w postępowaniu upadłościowym (sporządzanie w szczególności wniosku o wyłączenie z masy upadłości, wniosku o wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość nabytą w toku postępowania upadłościowego).

Jeżeli wyrażasz zainteresowanie naszą ofertą skontaktuj się z nami

 
✆ 503 985 021