parallax background
 

Jesteśmy mieszkańcami Rzeszowa,


w pełni pochłoniętymi potencjałem i energią naszego miasta.
Pragniemy współdziałać z wszelkimi podmiotami skupionymi w rejonie Podkarpacia (i nie tylko), by jeszcze prężniej, szerzej i bardziej fachowo rozwijać nasz region.

Edyta Ziemba-Kołodziej

Adwokat z bogatym doświadczeniem zawodowym, w szczególności w prawie karnym, karno-skarbowym, handlowym, rodzinnym, podatkowym, górniczym i międzynarodowym.

Prowadzi spory sądowe jak również obsługę prawną wielu podmiotów w tym na arenie międzynarodowej.

Od 2021 roku jest także certyfikowanym mediatorem wpisanym na listę mediatorów stałych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie / Krośnie / Przemyślu / Tarnobrzegu /Tarnowie. Pozostaje też aktywnym mediatorem wpisanym na listę Centrum Mediacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie oraz została wpisana jako mediator na listę Ośrodka Mediacyjnego przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie.

Absolwentka Wyższych studiów Prawniczych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (2010). Złożyła egzamin dyplomowy z wynikiem bardzo dobrym.

Wpisana na listę adwokatów prowadzoną przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie (2016).

Edyta Ziemba-Kołodziej

Adwokat z bogatym doświadczeniem zawodowym, w szczególności w prawie karnym, karno-skarbowym, handlowym, rodzinnym, podatkowym, górniczym i międzynarodowym.

Prowadzi spory sądowe jak również obsługę prawną wielu podmiotów w tym na arenie międzynarodowej.

Od 2021 roku jest także certyfikowanym mediatorem wpisanym na listę mediatorów stałych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie / Krośnie / Przemyślu / Tarnobrzegu /Tarnowie. Pozostaje też aktywnym mediatorem wpisanym na listę Centrum Mediacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie oraz została wpisana jako mediator na listę Ośrodka Mediacyjnego przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie.

Absolwentka Wyższych studiów Prawniczych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (2010). Złożyła egzamin dyplomowy z wynikiem bardzo dobrym.

Wpisana na listę adwokatów prowadzoną przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie (2016).

W trakcie studiów, a następnie aplikacji adwokackiej zdobywała doświadczenie współpracując z wieloma renomowanymi Kancelariami Prawnymi. Jedną z nich była Kancelaria zajmująca czołowe miejsce w rankingu Rzeczypospolitej Polskiej.

Absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku: Prawo, dziedzina: Nauki Prawne. Posiada aktualnie otwarty przewód doktorski i jest przed obroną pracy doktorskiej.

Jest autorem oraz współautorem publikacji naukowych z zakresu prawa.

Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim oraz językiem migowym.

W wolnym czasie pływa, jeździ na nartach oraz gra w tenisa.

Mediator sądowy, prawnik i doświadczony pracownik administracji samorządowej. Gwarantuje bezstronną pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, zarówno między przedsiębiorcami, jak i osobami fizycznymi.

  • kontakt@sierrazulu.pl

    Licencjonowany mechanik lotniczy. Zapewnia fachowe doradztwo techniczne w sprawach z zakresu lotnictwa, prowadzonych przez Kancelarię Prawną Sierra Zulu.

    • kontakt@sierrazulu.pl
      ✆ 503 985 021