parallax background
 

Pomoc prawna dla cudzoziemców


Doświadczeni prawnicy kancelarii Sierra Zulu służą pomocą w rozwiązywaniu problemów prawnych cudzoziemców.

parallax background
 

Pomoc prawna dla cudzoziemców


Doświadczeni prawnicy kancelarii Sierra Zulu służą pomocą w rozwiązywaniu problemów prawnych cudzoziemców.

 

Nasze usługi z zakresu pomocy prawnej dla cudzoziemców:

  • Reprezentowanie cudzoziemców w postępowaniach związanych z legalizacją pobytu (zezwolenie na pobyt stały, pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności, zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, i inne),
  • Sporządzanie wniosków w sprawach związanych z legalizacją pobytu (zezwolenie na pobyt stały, pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności, zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, i inne),
  • Reprezentowanie cudzoziemców w postępowaniach związanych z uzyskaniem karty pobytu,
  • Reprezentowanie cudzoziemców w postępowaniach przed wojewodą,
  • Sporządzenie odwołań od decyzji administracyjnych,
  • Sporządzanie odwołań do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców
  • Sporządzanie odwołań oraz skarg na decyzje administracyjne do sądów w postępowaniach związanych z legalizacją pobytu (zezwolenie na pobyt stały, pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności, zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, i inne),
  • Reprezentowanie cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych a także w postępowaniach przed sądami.

Jeżeli wyrażasz zainteresowanie naszą ofertą skontaktuj się z nami

 
✆ 503 985 021