parallax background
 

Prawo międzynarodowe


Kancelaria Prawna Sierra Zulu zapewnia obsługę prawną klientów zagranicznych, w tym Polonii zamieszkującej w Anglii, Irlandii, Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, która ma często do czynienia z przepisami prawnymi dwóch, trzech i więcej krajów.

parallax background
 

Prawo międzynarodowe


Kancelaria Prawna Sierra Zulu zapewnia obsługę prawną klientów zagranicznych, w tym Polonii zamieszkującej w Anglii, Irlandii, Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, która ma często do czynienia z przepisami prawnymi dwóch, trzech i więcej krajów.

 

Nie masz czasu na załatwianie spraw w Polsce? Umów się z nami, przyleć do Rzeszowa rano i wróć do miejsca zamieszkania jeszcze w tym samym dniu.

 

Nasze usługi z zakresu prawa międzynarodowego:

  • Obsługę prawną międzynarodowych umów między podmiotami zagranicznymi,
  • Spory sądowe, w tym prowadzenie i koordynowanie spraw sądowych i prowadzonych za granicą,
  • Zakładanie spółek za granicą,
  • Windykację wierzytelności od podmiotów zagranicznych,
  • Udzielanie porad dotyczących interpretacji źródeł prawa wspólnotowego, w tym pomoc w interpretacji umów międzynarodowych.

Jeżeli wyrażasz zainteresowanie naszą ofertą skontaktuj się z nami

 
✆ 503 985 021