parallax background
 

Prawo górnicze


Prawo górnicze jest wymagającą i dynamicznie zmieniającą się gałęzią prawa, a działalność przedsiębiorcy w tej dziedzinie jest nieodzownie związana z odpowiedzialnością za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego.

parallax background
 

Prawo górnicze


Prawo górnicze jest wymagającą i dynamicznie zmieniającą się gałęzią prawa, a działalność przedsiębiorcy w tej dziedzinie jest nieodzownie związana z odpowiedzialnością za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego.

 

Pracownicy Kancelarii Prawnej Sierra Zulu posiadają duże doświadczenie zarówno w obronie interesów przedsiębiorcy górniczego jak też i interesów poszkodowanych. Kancelaria oferuje kompleksową pomoc przy prowadzeniu inwestycji związanych z wykorzystywaniem ciepła Ziemi.

 

Nasze usługi z zakresu prawa górniczego:

  • Pomoc pomiotom ubiegającym się o koncesje poszukiwawcze oraz rozpoznawcze,
  • Pomoc pomiotom ubiegającym o koncesje wydobywcze,
  • Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców górniczych oraz podmiotów współpracujących z tymi przedsiębiorcami,
  • Reprezentacja przedsiębiorców górniczych przed sądami oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących szkód górniczych,
  • Reprezentacja osób z kierownictwa oraz dozoru ruchu przedsiębiorców górniczych w postępowaniach administracyjnych, w tym odwołania od decyzji Okręgowych Urzędów Górniczych, odwołania od decyzji Wyższego Urzędu Górniczego, skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • Doradztwo prawne w formie ustnych i pisemnych opinii w zakresie dotyczącym prawa geologicznego i górniczego; w tym interpretacje dyrektyw i rozporządzeń unijnych mogących znajdować zastosowanie w działalności przedsiębiorstw,
  • Udzielanie konsultacji prawnych, a także opracowywanie projektów dokumentacji przetargowych w zakresie dotyczącym zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień sektorowych.

Jeżeli wyrażasz zainteresowanie naszą ofertą skontaktuj się z nami

 
✆ 503 985 021