parallax background
 

Prawo administracyjne


Normy regulujące sytuację prawną podmiotów niepodporządkowanych organom administracji publicznej.

parallax background
 

Prawo administracyjne


Normy regulujące sytuację prawną podmiotów niepodporządkowanych organom administracji publicznej.

 

Nasze usługi z zakresu prawa administracyjnego:

  • Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych i zażalenia na postanowienia,
  • Sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych,
  • Sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • Reprezentacja klientów przed organami administracji,
  • Reprezentacja klientów przed sądami administracyjnymi,
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych,
  • Doradztwo w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska,
  • Reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących uzyskania: pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jeżeli wyrażasz zainteresowanie naszą ofertą skontaktuj się z nami

 
✆ 503 985 021