parallax background
 

Mediacje Sądowe oraz Pozasądowe - Mediator


Wykonujemy mediacje na mocy postanowienia Sądu – mediacje sądowe jak i na zlecenie bezpośrednio zainteresowanych stron –mediacje pozasądowe.

parallax background
 

Mediacje Sądowe oraz Pozasądowe - Mediator


Wykonujemy mediacje na mocy postanowienia Sądu – mediacje sądowe jak i na zlecenie bezpośrednio zainteresowanych stron –mediacje pozasądowe.

mediacje-big
 
Informujemy, iż adwokat Edyta Ziemba-Kołodziej, od 2021 roku jest certyfikowanym mediatorem wpisanym na listę mediatorów stałych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie / Krośnie / Przemyślu / Tarnobrzegu /Tarnowie. Pozostaje też aktywnym mediatorem wpisanym na listę Centrum Mediacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie oraz została wpisana jako mediator na listę Ośrodka Mediacyjnego przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie.

Jako Kancelaria Mediacyjna w sposób obiektywny, bezstronny, rzetelny oraz z zachowaniem zasad poufności przeprowadzamy mediacje stron w celu wypracowania rozwiązania z korzyścią dla każdej ze stron sporu.

Zajmujemy się prowadzeniem m.in. następujących mediacji:
  • mediacje cywilne,
  • rodzinne,
  • administracyjne,
  • gospodarcze,
  • z zakresu prawa pracy,
  • z zakresu prawa budowlanego.
W dobie pandemii przeprowadzamy mediacje online.

Kancelaria dysponuje zapleczem lokalowym, które pozwala na przeprowadzenie mediacji w odpowiednich i komfortowych warunkach. Termin przeprowadzenia mediacji zawsze ustalany jest ze stronami indywidualnie.

Zachęcamy do kontaktu z kancelarią w sprawach mediacji, dzięki mediacjom rozwiązanie sprawy może nastąpić w ciągu kilku tygodni, a nie wielu miesięcy, czy nawet lat. 

Co ważne mediacja jest tańsza niż postępowanie przed sądem. Pozwala szerzej uregulować sprawę między zwaśnionymi stronami. Natomiast ugoda mediacyjna zatwierdzona przez Sąd jest tytułem egzekucyjnym i pozwala na skierowanie sprawy bezpośrednio do komornika bez potrzeby prowadzenia odrębnego postępowania sądowego. Dlatego warto już dziś pomyśleć o mediacji.

Jeżeli wyrażasz zainteresowanie naszą ofertą skontaktuj się z nami

 
✆ 503 985 021