parallax background
 

Prawo karne


Przepisy karne normujące kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary.

parallax background
 

Prawo karne


Przepisy karne normujące kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary.

 

Nasze usługi z zakresu prawa karnego:

 • Reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,
 • Reprezentacja pokrzywdzonego w procesie karnym,
 • Reprezentacja podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
 • Reprezentacja oskarżonego w procesie karnym,
 • Uczestnictwo w negocjowaniu warunków dobrowolnego poddania się karze,
 • Przygotowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 • Sporządzanie zażaleń na odmowę wszczęcia lub na umorzenie postępowania karnego,
 • Sporządzenie subsydiarnego oraz prywatnego aktu oskarżenia,
 • Sporządzenie wniosków o umorzenie postępowania, warunkowe umorzenie postępowania karnego, o odroczenie wykonania kary,
 • Uczestnictwo w negocjowaniu warunków dobrowolnego poddania się karze, o przerwę, o zatarcie skazania, o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • Uzyskiwanie roszczeń majątkowych w toku procesu karnego (odszkodowania i zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych,
 • Sporządzenie apelacji karnych i zażaleń na zastosowanie środków zapobiegawczych (tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, zabranie paszportu),
 • Reprezentacją klientów w postępowaniu apelacyjny,
 • Sporządzenie kasacji do Sądu Najwyższego.

Jeżeli wyrażasz zainteresowanie naszą ofertą skontaktuj się z nami

 
✆ 503 985 021